0
100
امتیاز منتقدین

خلوت خاکستری

5.92 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 Movement 3 خلوت خاکستری 00:05:18 ورود
 • 2 Movement 6 خلوت خاکستری 00:04:50 ورود
 • 3 Movement 5 خلوت خاکستری 00:03:57 ورود
 • 4 Movement 9 خلوت خاکستری 00:06:31 ورود
 • 5 Movement 4 خلوت خاکستری 00:03:49 ورود
 • 6 Movement 2 خلوت خاکستری 00:04:47 ورود
 • 7 Movement 10 خلوت خاکستری 00:05:28 ورود
 • 8 Movement 7 خلوت خاکستری 00:05:51 ورود
 • 9 Movement 1 خلوت خاکستری 00:04:08 ورود
 • 10 Movement 8 خلوت خاکستری 00:04:52 ورود

درباره صدا :

خلوت خاکستری

آلبوم تصاویر