0
100
امتیاز منتقدین

زمزمه شیرین

5.85 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 گوشه بیداد زمزمه شیرین 00:02:52 ورود
 • 2 شوشتری زمزمه شیرین 00:03:57 ورود
 • 3 در جستجوی صلح زمزمه شیرین 00:13:19 ورود
 • 4 پیش درآمد 2 زمزمه شیرین 00:05:56 ورود
 • 5 فرود زمزمه شیرین 00:02:28 ورود
 • 6 درآمد همایون زمزمه شیرین 00:09:21 ورود
 • 7 زمزمه زمزمه شیرین 00:03:29 ورود
 • 8 گوشه چکاوک زمزمه شیرین 00:04:18 ورود
 • 9 چهارمضراب چکاوک زمزمه شیرین 00:04:45 ورود
 • 10 چهارمضراب بیداد زمزمه شیرین 00:05:27 ورود
 • 11 پیش درآمد 1 زمزمه شیرین 00:11:39 ورود
 • 12 صدای شعر زمزمه شیرین 00:04:20 ورود

درباره صدا :

زمزمه شیرین

آلبوم تصاویر