0
100
امتیاز منتقدین

101 نوازنده کولی خوشحال

5.04 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 Dance Hongroise No. 1 101 نوازنده کولی خوشحال 00:03:01 ورود
 • 2 Les Grelots Du Traineau 101 نوازنده کولی خوشحال 00:03:20 ورود
 • 3 Bohemian Melody 101 نوازنده کولی خوشحال 00:04:55 ورود
 • 4 Dance Hongroise No. 5 101 نوازنده کولی خوشحال 00:02:27 ورود
 • 5 Bohemian Melody - Short Verison 101 نوازنده کولی خوشحال 00:02:37 ورود
 • 6 Ivochki 101 نوازنده کولی خوشحال 00:03:30 ورود
 • 7 Czardas 101 نوازنده کولی خوشحال 00:02:46 ورود
 • 8 Rhapsodie Hongroise No. 2 101 نوازنده کولی خوشحال 00:07:23 ورود
 • 9 Dance Hongroise No. 6 101 نوازنده کولی خوشحال 00:02:55 ورود
 • 10 Kalinka 101 نوازنده کولی خوشحال 00:03:33 ورود
 • 11 Hora Staccato 101 نوازنده کولی خوشحال 00:02:07 ورود
 • 12 Dance Du Sabra 101 نوازنده کولی خوشحال 00:02:50 ورود

درباره صدا :

101 نوازنده کولی خوشحال

آلبوم تصاویر