0
100
امتیاز منتقدین

بنفشه

6.69 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 گیردیم یاریم باغچاسینا (چهارگاه) بنفشه 00:05:49 ورود
 • 2 بیات شیراز (تصنیفی) بنفشه 00:05:56 ورود
 • 3 الیک بهار (سه گاه) بنفشه 00:05:03 ورود
 • 4 دلکش بنفشه 00:05:15 ورود
 • 5 اوداغ گز بو داغ گز بنفشه 00:04:02 ورود
 • 6 یاشا کونل بنفشه 00:04:43 ورود
 • 7 چهارگاه (تصنیفی) بنفشه 00:05:25 ورود
 • 8 بنفشه (چهارگاه) بنفشه 00:04:21 ورود
 • 9 گلمدی (چهارگاه و بسته نگار) بنفشه 00:05:21 ورود

درباره صدا :

بنفشه

آلبوم تصاویر