0
100
امتیاز منتقدین

ریما (دوئت گارمان و ناقاره)

6.32 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 شادلیخ رینگی (درآمد سه گاه) ریما (دوئت گارمان و ناقاره) 00:07:39 ورود
  • 2 هیوا گلی (فولکلور) ریما (دوئت گارمان و ناقاره) 00:06:21 ورود
  • 3 درآمد سه گاه ریما (دوئت گارمان و ناقاره) 00:04:27 ورود
  • 4 رنگ مینا ریما (دوئت گارمان و ناقاره) 00:07:03 ورود
  • 5 سون پاییز (شور و همایون 2) ریما (دوئت گارمان و ناقاره) 00:08:57 ورود
  • 6 کوچری (فولکلور آذربایجان) ریما (دوئت گارمان و ناقاره) 00:05:11 ورود

درباره صدا :

ریما (دوئت گارمان و ناقاره)

آلبوم تصاویر