0
100
امتیاز منتقدین

هیاهوی سکوت

5.82 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 تانگو دل شادو هیاهوی سکوت 00:06:12 ورود
  • 2 شب آبی هیاهوی سکوت 00:04:28 ورود
  • 3 هفت هیاهوی سکوت 00:06:03 ورود
  • 4 ماهور هیاهوی سکوت 00:04:38 ورود
  • 5 دشتی هیاهوی سکوت 00:05:18 ورود
  • 6 سفر هیاهوی سکوت 00:04:55 ورود
  • 7 نوا هیاهوی سکوت 00:07:14 ورود
  • 8 هیاهوی سکوت هیاهوی سکوت 00:04:10 ورود

درباره صدا :

هیاهوی سکوت

آلبوم تصاویر