0
100
امتیاز منتقدین

خواب و خیال

6.17 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 تمی برای... خواب و خیال 00:02:58 ورود
  • 2 شکر تلخ خواب و خیال 00:04:58 ورود
  • 3 ماه خواب و خیال 00:06:13 ورود
  • 4 گریه خواب و خیال 00:05:06 ورود
  • 5 شب بخیر خواب و خیال 00:05:12 ورود
  • 6 سکوت خواب و خیال 00:04:54 ورود

درباره صدا :

خواب و خیال

آلبوم تصاویر