0
100
امتیاز منتقدین

پنجیا

6.27 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 داستان عشق پنجیا 00:18:50 ورود
  • 2 بی نشان از اقیانوس پنجیا 00:09:02 ورود
  • 3 عاشق خاموش پنجیا 00:05:52 ورود
  • 4 عشق شیرین است پنجیا 00:07:18 ورود
  • 5 سکوت و عزلت پنجیا 00:06:07 ورود
  • 6 من و تو پنجیا 00:03:04 ورود
  • 7 آرزوی برای تو پنجیا 00:10:49 ورود

درباره صدا :

پنجیا

آلبوم تصاویر