0
100
امتیاز منتقدین

غزل غزل های غرائب

5.57 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 غزل غرائب غزل غزل های غرائب 00:13:29 ورود
  • 2 بانگ گنگ غزل غزل های غرائب 00:11:17 ورود
  • 3 چکامه چکاوک غزل غزل های غرائب 00:05:11 ورود
  • 4 ماه گلگون غزل غزل های غرائب 00:05:21 ورود
  • 5 سوگ سرود غزل غزل های غرائب 00:07:17 ورود
  • 6 مدینه فاضله غزل غزل های غرائب 00:04:37 ورود
  • 7 سلوک عشق غزل غزل های غرائب 00:07:53 ورود

درباره صدا :

غزل غزل های غرائب

آلبوم تصاویر