0
100
امتیاز منتقدین

یکیست

6.15 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 تصنیف آشفته گیسو یکیست 00:06:06 ورود
 • 2 پیش درآمد دشتی و تصنیف شرح عشق یکیست 00:09:49 ورود
 • 3 تصنیف حدیث آرزومندی یکیست 00:05:57 ورود
 • 4 چهارمضراب سور بهار یکیست 00:03:58 ورود
 • 5 تصنیف یکیست یکیست 00:05:58 ورود
 • 6 پایکوبی یکیست 00:03:40 ورود
 • 7 کاروان یکیست 00:05:24 ورود
 • 8 مقدمه انتظار یکیست 00:05:03 ورود
 • 9 تصنیف یادگار یکیست 00:06:26 ورود

درباره صدا :

یکیست

آلبوم تصاویر