0
100
امتیاز منتقدین

زمستان، تنهایی

6.19 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 نه آرام، نه شوریده زمستان، تنهایی 00:08:13 ورود
 • 2 آوای چلچله در گوش دشت زمستان، تنهایی 00:05:34 ورود
 • 3 باران بی بهانه عصرگاه، اتفاق سردی در راه زمستان، تنهایی 00:04:11 ورود
 • 4 بلور، رعد، می نشینم در مسیر باد و از خشم سرما پناه زمستان، تنهایی 00:02:35 ورود
 • 5 آن صبح زمستانی پشته های کبود ابر بعد از یک تند باد زمستان، تنهایی 00:04:11 ورود
 • 6 رقصی آرام، اینک برگ ریز زمستان، تنهایی 00:03:36 ورود
 • 7 مثل خواب زمین در نوازشهای باران و جوانه زمستان، تنهایی 00:03:16 ورود
 • 8 حریر مه، روی گونه ی کشیده بیشه زار زمستان، تنهایی 00:02:59 ورود
 • 9 زمستان، تنهایی زمستان، تنهایی 00:06:01 ورود

درباره صدا :

زمستان، تنهایی

آلبوم تصاویر