0
100
امتیاز منتقدین

خورشید اقیانوس آرام

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 خورشید اقیانوس آرام خورشید اقیانوس آرام 00:03:57 ورود
 • 2 پری دریایی اعماق آبی خورشید اقیانوس آرام 00:08:52 ورود
 • 3 در خانۀ من خورشید اقیانوس آرام 00:03:49 ورود
 • 4 رویای شبانه خورشید اقیانوس آرام 00:05:37 ورود
 • 5 من و باران خورشید اقیانوس آرام 00:08:47 ورود
 • 6 رقص آسمانی پروانه ها خورشید اقیانوس آرام 00:04:39 ورود
 • 7 می تونم راه برم، می تونم حرف بزنم خورشید اقیانوس آرام 00:04:33 ورود
 • 8 اشک های روان خورشید اقیانوس آرام 00:05:12 ورود
 • 9 کودکی من خورشید اقیانوس آرام 00:09:55 ورود

درباره صدا :

خورشید اقیانوس آرام

آلبوم تصاویر