0
100
امتیاز منتقدین

بداهه نوازی

  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 ادامه ماهور بداهه نوازی 00:04:20 ورود
  • 2 همایون بداهه نوازی 00:12:33 ورود
  • 3 سه گاه بداهه نوازی 00:13:24 ورود
  • 4 ماهور (فانتزی) بداهه نوازی 00:08:58 ورود
  • 5 دشتی بداهه نوازی 00:11:47 ورود
  • 6 مرکب نوازی بداهه نوازی 00:03:43 ورود

درباره صدا :

بداهه نوازی

آلبوم تصاویر