0
100
امتیاز منتقدین

رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس)

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 باران در مهتاب رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:04:37 ورود
 • 2 کانتیکا رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:05:24 ورود
 • 3 غریبه نه نه رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:03:53 ورود
 • 4 ایرواین رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:05:06 ورود
 • 5 اوکارینا 2 رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:03:29 ورود
 • 6 لس اوسیکس رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:03:28 ورود
 • 7 رویای اسپارو رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:04:50 ورود
 • 8 خواننده تنها رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:04:12 ورود
 • 9 مرلین ساده رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:03:41 ورود
 • 10 کانتیکا (فلوت تنها) رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:03:56 ورود
 • 11 کامیلوا رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:03:42 ورود
 • 12 افسر پرنده رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس) 00:04:49 ورود

درباره صدا :

رویای اُکارینا 2 (نیمه شب در پاریس)

آلبوم تصاویر