0
100
امتیاز منتقدین

رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس)

5.68 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 King Lover 1 رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:02:30 ورود
 • 2 Last Eldorado رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:49 ورود
 • 3 Cantica رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:05:24 ورود
 • 4 Camilleva رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:56 ورود
 • 5 Amalia 1 رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:02 ورود
 • 6 Amalia 2 رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:25 ورود
 • 7 La Criola رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:12 ورود
 • 8 Ocarina's Dream (A Kiss Of Goodbye) رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:04:15 ورود
 • 9 admitting رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:18 ورود
 • 10 Metisse Reggae رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:32 ورود
 • 11 Froggys Reggae رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:04:02 ورود
 • 12 Blue Are The Dreams رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:55 ورود
 • 13 King Lover 2 رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:02:50 ورود
 • 14 Roses For Jiang Ling رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:02:54 ورود
 • 15 Bananas Mambo رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:03:28 ورود
 • 16 Ocarina Blue رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس) 00:04:50 ورود

درباره صدا :

رویای اُکارینا (نیمه شب در پاریس)

آلبوم تصاویر