باربد سال ساخت :

  امتیاز کاربران

  1 نفر امتیاز داده اند.

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست ترانه ای آلبوم

 • شماره نام ترانه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 درآمد (ویلن، سنتور، عود) - شوشتری باربد 00:03:13 ورود
 • 2 درآمد (ویلن، قانون) - اصفهان باربد 00:01:58 ورود
 • 3 بیات راجه و ادامه اصفهان (قانون، ویلن) - اصفهان باربد 00:02:41 ورود
 • 4 ادامه شوشتری (عود، سنتور) - شوشتری باربد 00:01:46 ورود
 • 5 ضربی شوشتری (ویلن، سنتور، عود، تنبک) - شوشتری باربد 00:06:20 ورود
 • 6 ادامه ماهور (ویلن، پیانو، سنتور) - ماهور باربد 00:02:27 ورود
 • 7 مقدمه (ویلن، پیانو، سنتور) - ماهور باربد 00:02:51 ورود
 • 8 بیداد و ادامه شوشتری (ویلن، سنتور) - شوشتری باربد 00:03:16 ورود
 • 9 چهار مضراب ماهور (ویلن، پیانو، سنتور، تنبک) - ماهو باربد 00:06:17 ورود
 • 10 ضربی شوشتری (ویلن، سنتور، تنبک) - شوشتری باربد 00:03:29 ورود
 • 11 ضربی شوشتری (ویلن، سنتور، سه تار، تنبک) - شوشتری باربد 00:04:34 ورود
 • 12 ضربی اصفهان (ویلن، قانون، تنبک) - اصفهان باربد 00:06:44 ورود
 • 13 بختیاری و بیداد (ویلن) - شوشتری باربد 00:02:17 ورود
 • 14 درآمد (ویلن، سنتور، سه تار) - شوشتری باربد 00:03:00 ورود

درباره صدا :

باربد