0
100
نمره منتقدین

برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1

8.36 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 From "Saymphony 40" برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:07:47 ورود
  • 2 Carmen-Suite برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:02:07 ورود
  • 3 The Moldu برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:12:53 ورود
  • 4 Bolero برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:15:09 ورود
  • 5 Waltz From :"The Sleeping Beauty برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:04:19 ورود
  • 6 The Barber of Seville Overture برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:06:45 ورود
  • 7 The blue Danube برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:09:43 ورود
  • 8 Adagio G Moll برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1 00:07:58 ورود

درباره صدا :

برگزیده آثار موسیقی کلاسیک از آهنگسازان بزرگ جهان 1

آلبوم تصاویر