0
100
امتیاز منتقدین

آوای لاله ها

6.44 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 سه ضربی دلکش (ماهور) آوای لاله ها 00:02:18 ورود
 • 2 ادامه همایون، چکاوک (همایون) آوای لاله ها 00:02:50 ورود
 • 3 بیداد، چهار مضراب 8/16 بیداد و فرود (همایون) آوای لاله ها 00:03:00 ورود
 • 4 پیش درآمد (همایون) آوای لاله ها 00:05:45 ورود
 • 5 چهار مضراب 6/8 (ماهور) آوای لاله ها 00:04:22 ورود
 • 6 شکسته، فرود به ماهور (ماهور) آوای لاله ها 00:02:05 ورود
 • 7 ادامه دلکش و فرود به ماهور (ماهور) آوای لاله ها 00:01:35 ورود
 • 8 درآمد (همایون) آوای لاله ها 00:01:55 ورود
 • 9 بختیاری، طرز، چهار مضراب 6/8 آوای لاله ها 00:05:33 ورود
 • 10 چهار پاره (ماهور) آوای لاله ها 00:02:41 ورود
 • 11 ادامه همایون (همایون) آوای لاله ها 00:02:44 ورود
 • 12 نیریز، سه ضربی ماهور (ماهور) آوای لاله ها 00:04:02 ورود
 • 13 چهار مضراب 6/16 و فرود (ماهور) آوای لاله ها 00:01:03 ورود
 • 14 چهار مضراب 6/8 و فرود آوای لاله ها 00:02:39 ورود
 • 15 خاوران (ماهور) آوای لاله ها 00:01:02 ورود
 • 16 پیش درآمد 3/4 (ماهور) آوای لاله ها 00:06:19 ورود
 • 17 ضربی 3/4 (همایون) آوای لاله ها 00:03:40 ورود
 • 18 درآمد، کرشمه، آواز (ماهور) آوای لاله ها 00:03:03 ورود
 • 19 شکسته، دلکش (ماهور) آوای لاله ها 00:01:41 ورود

درباره صدا :

آوای لاله ها

آلبوم تصاویر