0
100
امتیاز منتقدین

شور دشت

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 تصنیف نرگس مست شور دشت 00:07:29 ورود
 • 2 ساز و آواز، آواز ضربی شور دشت 00:04:19 ورود
 • 3 ساز و آواز 1 شور دشت 00:07:01 ورود
 • 4 ساز و آواز 3 شور دشت 00:08:22 ورود
 • 5 ضربی کرشمه شور دشت 00:03:06 ورود
 • 6 پیش درآمد شور شور دشت 00:05:07 ورود
 • 7 تصنیف شور و مستی شور دشت 00:06:34 ورود
 • 8 ساز و آواز 2 شور دشت 00:04:54 ورود
 • 9 تصنیف محرم دل شور دشت 00:06:39 ورود
 • 10 چهارمضراب شور دشت 00:04:43 ورود

درباره صدا :

شور دشت

آلبوم تصاویر