0
100
امتیاز منتقدین

سرزمین مقدس 1

 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 Land of Promis سرزمین مقدس 1 00:03:24 ورود
 • 2 Werwolf سرزمین مقدس 1 00:04:31 ورود
 • 3 That Noble سرزمین مقدس 1 00:04:19 ورود
 • 4 Eagles Medicine Dance سرزمین مقدس 1 00:04:58 ورود
 • 5 Sneezing of Shayans سرزمین مقدس 1 00:02:03 ورود
 • 6 Shaman سرزمین مقدس 1 00:03:18 ورود
 • 7 Navajo Song سرزمین مقدس 1 00:03:20 ورود
 • 8 Dream سرزمین مقدس 1 00:04:01 ورود
 • 9 Passengers سرزمین مقدس 1 00:03:52 ورود
 • 10 Song of Cultures سرزمین مقدس 1 00:06:32 ورود
 • 11 The Sun Won't Talk Nomore سرزمین مقدس 1 00:04:19 ورود
 • 12 The Highest North Mounntain سرزمین مقدس 1 00:04:33 ورود
 • 13 Looking Far North سرزمین مقدس 1 00:02:28 ورود

درباره صدا :

سرزمین مقدس 1

آلبوم تصاویر