0
100
نمره منتقدین

سرزمین رویا 1

8.71 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 Highland سرزمین رویا 1 00:04:18 ورود
 • 2 A Walk In The Rain سرزمین رویا 1 00:04:57 ورود
 • 3 With An Orchid سرزمین رویا 1 00:05:08 ورود
 • 4 If I Could Tell you سرزمین رویا 1 00:05:51 ورود
 • 5 Midnight Hymn سرزمین رویا 1 00:05:51 ورود
 • 6 One Sacred Ground سرزمین رویا 1 00:07:09 ورود
 • 7 November Sky سرزمین رویا 1 00:04:45 ورود
 • 8 The Flame Within سرزمین رویا 1 00:05:53 ورود
 • 9 Wishing Well سرزمین رویا 1 00:04:37 ورود
 • 10 Reason For Rainbows سرزمین رویا 1 00:04:38 ورود
 • 11 In Your Eyes سرزمین رویا 1 00:05:10 ورود

درباره صدا :

سرزمین رویا 1

آلبوم تصاویر