0
100
امتیاز منتقدین

شب کوک

6.98 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 آواز لیلی شب کوک 00:03:34 ورود
  • 2 شب گرد شب کوک 00:07:00 ورود
  • 3 شب آویز شب کوک 00:04:13 ورود
  • 4 قطعه ی کوچک شب کوک 00:01:21 ورود
  • 5 دوزخ شرری ز رنج بیهوده ی ما است شب کوک 00:10:13 ورود
  • 6 شب آوه شب کوک 00:06:12 ورود
  • 7 شب دم شب کوک 00:03:47 ورود
  • 8 بانگ شب کوک 00:02:38 ورود

درباره صدا :

شب کوک

آلبوم تصاویر