0
100
امتیاز منتقدین

مرد زخمی

5.26 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 همسایه نور مرد زخمی 00:05:11 ورود
  • 2 رزمنده مرد زخمی 00:05:59 ورود
  • 3 وقت عاشقی مرد زخمی 00:05:46 ورود
  • 4 خط نگاه مرد زخمی 00:06:14 ورود
  • 5 سنگ صبور مرد زخمی 00:05:01 ورود
  • 6 غول شیشه ای مرد زخمی 00:06:24 ورود
  • 7 مرد زخمی مرد زخمی 00:05:08 ورود
  • 8 خیلی دیر شده مرد زخمی 00:05:16 ورود

درباره صدا :

مرد زخمی

آلبوم تصاویر