0
100
امتیاز منتقدین

نون و گیتار

5.83 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 بارون نون و گیتار 00:05:11 ورود
 • 2 بی کلام بارون نون و گیتار 00:02:52 ورود
 • 3 کار دنیا خنده داره نون و گیتار 00:03:09 ورود
 • 4 اگه من یه روز نباشم نون و گیتار 00:02:48 ورود
 • 5 بی کلام اگه من یه روز نباشم نون و گیتار 00:02:46 ورود
 • 6 بی کلام نون و گیتار نون و گیتار 00:03:04 ورود
 • 7 اگه نباشی نون و گیتار 00:03:41 ورود
 • 8 نون و گیتار نون و گیتار 00:03:07 ورود
 • 9 نگاه اول نون و گیتار 00:05:45 ورود
 • 10 باورم نمیشه دستات نون و گیتار 00:04:22 ورود
 • 11 بی کلام نون و گیتار 00:02:25 ورود
 • 12 پشت پا نون و گیتار 00:03:23 ورود

درباره صدا :

نون و گیتار

آلبوم تصاویر