0
100
امتیاز منتقدین

دیگه مشکی نمی پوشم

5.26 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 زبون آسمون دیگه مشکی نمی پوشم 00:05:27 ورود
 • 2 دروغ گفت دیگه مشکی نمی پوشم 00:05:08 ورود
 • 3 خوب و بد دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:12 ورود
 • 4 یادگاری دیگه مشکی نمی پوشم 00:05:30 ورود
 • 5 شیر خسته دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:14 ورود
 • 6 دیگه مشکی نمی پوشم دیگه مشکی نمی پوشم 00:03:09 ورود
 • 7 دلیل بودن دیگه مشکی نمی پوشم 00:03:00 ورود
 • 8 چراغارو خاموش کن دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:02 ورود
 • 9 سرت سلامت دیگه مشکی نمی پوشم 00:03:32 ورود
 • 10 جان دل(بندر عباسی) دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:22 ورود
 • 11 دلم گفت دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:12 ورود
 • 12 خرابم نکن دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:28 ورود
 • 13 چراغارو خاموش کن دیگه مشکی نمی پوشم 00:03:11 ورود
 • 14 حق با تو بود دیگه مشکی نمی پوشم 00:04:37 ورود

درباره صدا :

دیگه مشکی نمی پوشم

آلبوم تصاویر