0
100
امتیاز منتقدین

شوخی

6.50 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 وقتی بادبادک می رقصید شوخی 00:04:03 ورود
  • 2 تارتنتلا شوخی 00:04:07 ورود
  • 3 معمای آفرینش شوخی 00:07:27 ورود
  • 4 خاطرات یک روز پاییزی شوخی 00:04:49 ورود
  • 5 برگریزان شوخی 00:06:26 ورود
  • 6 شوخی شوخی 00:04:02 ورود
  • 7 سراب شوخی 00:04:09 ورود

درباره صدا :

شوخی

آلبوم تصاویر