0
100
امتیاز منتقدین

در وادی عشق

3.43 / 10
  • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

  • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
  • 1 مه عیار در وادی عشق 00:04:19 ورود
  • 2 خرابات الست در وادی عشق 00:04:38 ورود
  • 3 یار من در وادی عشق 00:05:04 ورود
  • 4 یاد یار در وادی عشق 00:03:31 ورود
  • 5 در وادی عشق در وادی عشق 00:08:19 ورود
  • 6 همه هست آرزویم در وادی عشق 00:04:56 ورود
  • 7 مقام جنگه را در وادی عشق 00:03:03 ورود
  • 8 عقل و عشق در وادی عشق 00:09:39 ورود

آلبوم تصاویر