0
100
امتیاز منتقدین

شهر دیوونه - احسان خواجه امیری

4.24 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 شهر دیوونه شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:33 ورود
 • 2 ترکم کرد شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:27 ورود
 • 3 غریبه شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:53 ورود
 • 4 لب تر کن شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:16 ورود
 • 5 تو بارون شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:12 ورود
 • 6 با دلم شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:24 ورود
 • 7 میرم شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:02:45 ورود
 • 8 میخندی شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:59 ورود
 • 9 خلاصم کن شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:03:41 ورود
 • 10 صحنه شهر دیوونه - احسان خواجه امیری 00:04:08 ورود

آلبوم تصاویر