0
100
امتیاز منتقدین

شیراز

5.59 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 پیانو پیانو شیراز 00:03:28 ورود
 • 2 کمی آهسته تر شیراز 00:03:25 ورود
 • 3 چه خواهد بودن شیراز 00:05:37 ورود
 • 4 یک راه حل عاشقانه شیراز 00:06:31 ورود
 • 5 آهسته آهسته شیراز 00:04:24 ورود
 • 6 پاسداشت حسین علیزاده شیراز 00:03:33 ورود
 • 7 دنگ شو شیراز 00:06:54 ورود
 • 8 خوشتر شیراز 00:04:42 ورود
 • 9 چشمهایم را میبندم شیراز 00:08:03 ورود
 • 10 جای خالی را پر کنید شیراز 00:04:36 ورود

آلبوم تصاویر