0
100
امتیاز منتقدین

کجا باید برم

4.00 / 10
 • مدت زمان صدا : 00:00:00

لیست قطعات :

 • شماره نام قطعه آلبوم مدت زمان عملیات
 • 1 کجا باید برم کجا باید برم 00:04:11 ورود
 • 2 تمرین تنهایی کجا باید برم 00:04:12 ورود
 • 3 عاشقی کجا باید برم 00:05:00 ورود
 • 4 من حافظم کجا باید برم 00:04:28 ورود
 • 5 شلیک کجا باید برم 00:04:39 ورود
 • 6 به من نگو عاشق کجا باید برم 00:04:35 ورود
 • 7 خونه قدیمی کجا باید برم 00:05:14 ورود
 • 8 چالوس کجا باید برم 00:04:17 ورود
 • 9 جنون کجا باید برم 00:04:26 ورود
 • 10 سلام کجا باید برم 00:03:54 ورود
 • 11 بغض سی ساله کجا باید برم 00:03:49 ورود
 • 12 خودم خواستم کجا باید برم 00:03:59 ورود
 • 13 خسته شدم کجا باید برم 00:04:09 ورود

آلبوم تصاویر